Van Streek Post (2).
Eerste aantekenstrookje van Nederland

Naast postzegels worden er door velen van ons ook aantekenstrookjes verzameld.

Een beetje een afgesloten gebied omdat de aantekenstrookjes, zoals deze “Aalsmeer Zuid”, niet meer door PostNL worden gebruikt. Het leuke van deze strookjes was dat de naam van het postkantoor in ons eigen dorp, soms de naam van onze eigen straat op deze strookjes stond. Zo kwam het heel dichtbij.
Het eerste aantekenstrookje van Nederland werd op 1 juli 1882 ingevoerd (afb.4).

Dit horizontale strookje verving de tot dan toe gebruikte stempels “aangeteekend” waarvan al op 25 januari 1815 melding werd gemaakt. (vergroting uit onderstaande brief)


afb.4
Het eerste aantekenstrookje (hierboven) had een lengte van 24 mm en een hoogte van 13 mm en was rozerood. Het strookje was in vellen gedrukt en om het losscheuren te vergemakkelijken was het papier vierzijdig doorgestikt.
Vanaf dit eerste strookje werden alle aantekenstrookje voorzien van een hoofdletter R, de afkorting voor het Franse woord “Recommandée” dat aangetekend betekend. Deze “R” op aangetekende post werd door de U.P.U. (Universal Postal Union (Wereld Post Organisatie)) ingevoerd en zien we over de gehele wereld terug komen.
Het rechterdeel van het aantekenstrookje is horizontaal verdeeld in één derdedeel boven de streep waar het volg nummer (No. 31) staat van het strookje en twee derdedeel onder de streep waar het gewicht (17 gram) van het aangetekende poststuk kon worden geschreven. Voor brieven tot 15 gram kon worden volstaan met het plakken van een 5 cent postzegel.
Deze brief was 17 gram en viel in de gewichtsklasse 15 tot 30 gram waarvoor men 10 cent moest plakken. Voor het aantekenrecht was men in 1883 ook 10 cent verschuldigd zodat totaal het juiste tarief van 20 cent op deze brief werd geplakt.
Het eerste strookje werd in 1885 al vervangen door een nieuw en vanaf dan tot 1907 verticaal type aantekenstrookjes (hierboven rechts).
Dit tweede type kreeg ook als toevoeging de landsnaam Nederland bovenaan. De brief met het eerste type strookje werd door P. Ledeboer (notaris van 1878 tot 1895) verzonden op 4 april 1883, zie  kleinrond stempel hulppostkantoor Aalsmeer 12-8 uur voormiddag, en kwam aan op dezelfde dag in Zutphen, zie kleinrond stempel postkantoor Zutphen, om 3-4 uur namiddag. Wat een snelheid!
Het eerste aantekenstrookje op deze brief komt iets groter over dan 24 bij 13 mm omdat aan de linkerzijde van het strookje een stukje van de velrand is meegeplakt op de brief.

Brief van 4 april 1883.

Klaas F. Keessen

Zie ook op deze Site;
Van Streek Post (1) 100 jaar treinverbinding Aalsmeer - Haarlem

Zie ook op deze Site;
Van Streek Post (3) PostNL stempels nu ook in Aalsmeer

Zie ook;
Andere artikelen uit het Aalsmeerse verenigingsblad

 

  
  Voor meer informatie: